Precedente classificazione
Classi UNI 7819 Densità Kg/m3
Nuova classificazione Euroclassi EN 13163
Resistenza compressione 10% KPa
Resistenza flessione KPa
Conducibilità termica
l 10°C 90/90
Stabilità dimensionale 70°C
%
Fattore diffusione vapore
p
Permeabilità al vapore mg/Pa h m
15
EPS S
-
50
-
0.5
-
0.015 a 0.030
EPS 30
30
50
-
0.5
da 20 a 40
0.015 a 0.030
EPS 50
50
75
0.039
0.5
da 20 a 40
0.015 a 0.030
EPS 60
60
100
0.038
0.5
da 20 a 40
0.015 a 0.030
EPS 70
70
115
0.038
0.5
da 30 a 70
0.015 a 0.030
EPS 80
80
125
-
0.5
da 30 a 70
0.009 a 0.020
EPS 90
90
135
-
0.5
da 30 a 70
0.009 a 0.020
20
EPS 100
100
150
0.036
0.5
da 30 a 70
0.009 a 0.020
EPS 120
120
170
-
0.5
da 30 a 70
0.009 a 0.020
25
EPS 150
150
200
0.035
0.5
da 30 a 70
0.006 a 0.015
30
EPS 200
200
250
0.034
0.5
da 40 a 100
0.006 a 0.015
35
EPS 250
250
350
0.034
0.5
da 40 a 100
0.006 a 0.015
EPS 300
300
450
-
0.5
da 40 a 100
0.006 a 0.015
EPS 350
350
525
-
0.5
da 40 a 100
0.006 a 0.015
EPS 400
400
600
-
0.5
da 40 a 100
0.006 a 0.015
EPS 500
500
750
-
0.5
da 40 a 100
0.006 a 0.015
EPS T
-
-
-
0.5
da 20 a 40
0.015 a 0.030

  CERTIFICAZIONI SIPE